i in Afrikaans

ENG i
AFR My
AFR i
AFR me
AFR ben
AFR ik
AFR mij
AFR lk
AFR ék
AFR Ek
AFR I

Sentence examples with "i"

and I solemnly and sincerely promise that I will alwayss aan almal reg sal laat geskied en
swear/solemnly affirm that I will be faithful to the Republic of South Africa and will obey , observe , uphold and maintain the Constitution and all other law of the Republics sal bevorder wat tot die voordeel van die Republiek is en sal afweer wat die Republiek kan
and I solemnly and sincerely promise that I will alwayss 'n opregte en getroue raadgewer sal wees
and i solemnly and sincerely promise that i will alwayss aan almal reg sal laat geskied en
swear/solemnly affirm that i will be faithful to the republic of south africa and will obey , observe , uphold and maintain the constitution and all other law of the republics sal bevorder wat tot die voordeel van die republiek is en sal afweer wat die republiek kan
I am not the Christ but I am sent ahead of him.Ek is nie die Christus nie, maar ek is voor Hom uitgestuur.
Mr Mitchel demanded that I pay the rest of the money by the end of the week.Mnr Mitchel het geeis dat ek die res van die geld voor die einde van die week oorbetaal.
I beg your pardon. I didn't think this was your seat.Ekskuus. Ek het nie gedink hierdie is jou sitplek nie.
This is the magazine I spoke to you about.Hierdie is die tydskrif waaroor ek met jou gepraat het.
The last time I went to China, I visited Shanghai.Die laaste keer wat ek China toe was, het ek Shanghai besoek.

Contact

Hablaa Translations
Opfikonerstrasse
8303 Bassersdorf
Zurich
Switzerland
P: +41 76 522 42 32

Order translation

High quality Crowdsourced Translations at great rates.

2011-2014 - Hablaa.com online dictionary | German - English translations.